Theorielessen

Theorielessen en theorie- en praktijk examens

Eén keer in de 2 jaar wordt de leerling een theoriecursus aangeboden. Dit zijn 6 lessen die afgesloten worden met een theorie examen. Wanneer het theorie examen afgesloten wordt met een voldoende mag de leerling op voor zijn/haar praktijkexamen. De leerling kan bij Toff muziekpraktijk A, B, C en D examen doen. Dit alleen wanneer het niveau goed genoeg is. Bij de praktijkexamens zal een bevoegde commissie aanwezig zijn.